نشانی:

  استان اصفهان، شهرستان کاشان، شهر نیاسر، خیابان ولیعصر، پلاک ۵۸۰

تلفن:

  ۰۹۱۳۲۶۲۰۸۱۴
  ۰۹۳۵۱۷۵۳۳۵۵
  ۰۳۱۵۵۷۲۲۵۹۰
  پاسخ گویی: کلیه ایام هفته از ساعت ۹ الی ۲۳

ایمیل:

  irajmahmoodi2@gmail.com