مصرق خودسرانه عرقیات گیاهی مانند هر ماده ای دیگری بیش از حد و بدون مشاوره گرفتن می تواند اسیب زننده باشد و ممکن است با داروی دیگری تداخل داشته باشد.

[/vc_toggle][/vc_column][/vc_row]]]>